Weer naar de kerk!!

…Nog wel beperkt en met allerhande regels omgeven, maar toch…

We zijn blij dat de regels zo versoepeld konden worden dat de ruimte er weer is om samen te komen.

Vanaf zondag 13 juni mogen er weer “bezoekers” in de kerk aanwezig zijn.

Meer informatie heeft u ontvangen per mail en verschijnt ook in het komende kerkblad.