Week van Gebed

De Week van Gebed voor de eenheid wordt in 2019 gevierd van 20-27 januari met iedere avond om 19.00 een korte viering in diverse kerken te Dalfsen. Dit jaar is ‘Het Kruispunt’ aangewezen als ontmoetingsplaats voor de Openingsviering op zaterdagavond 19 januari 2019 om 19.00 uur.

Het thema die avond is ‘Zoek het recht en niets dan het recht’ n.a.v. Deuteronomium 16 vers 20. De dienst wordt geleid door de predikanten ds. Gerard Nederveen (NGK) en ds. Anco Tol (PKN).

Mocht u verhinderd zijn: ook de viering op vrijdag 25 januari vindt om 19.00 uur weer in ‘Het Kruispunt’ plaats. Het thema die avond is: ‘Zorg goed voor de aarde’ n.a.v. Jeremia 10 vers 12-16 en Marcus 16 vers 14-15 Deze ontmoeting wordt voorbereid door Harm Schoten. Harm is hoofd Natuur bij de vogelbescherming in Nederland en voorzitter van het bestuur van A Rocha in Nederland. A Rocha is een wereldwijde organisatie van Christenen die zorg willen dragen voor Gods schepping. Dus dat belooft ook een interessant uur te worden waar u hartelijk voor wordt uitgenodigd.

Contactpersonen: Bernhard Jonker en Rob Lengkeek (afgevaardigden van GKv-oost en -west naar het podium van kerken in Dalfsen).
Website: Platform van Kerken Dalfsen
Lees meer over ‘Week van Gebed’