Smaakt naar meer!

In de kerk is plek voor iedereen! Een plek waar je tot rust kunt komen, vragen mag stellen, zingeving en inspiratie ontvangt en deelt. Hoe gastvrij zijn onze geloofsgemeenschappen? Is de drempel om onze gemeente of parochie te bezoeken laag, zodat onze buren, vrienden en collega’s de stap durven te zetten om de viering een keer te bezoeken?

Veel mensen wachten op een uitnodiging. Het blijkt dat mensen eerder naar de kerk gaan als ze met iemand mee kunnen. Een simpele uitnodiging kan het verschil betekenen. Daarom is Kerkproeverij ontstaan. Met deze landelijke campagne worden kerken geholpen om uitnodigend en gastvrij te zijn. Het Podium van Kerken Dalfsen doet hier graag aan mee. Daarom zijn er als vervolg op de Kerkproeverij in alle kerken verschillende diensten en vieringen waar iedereen welkom is en waar een korte uitleg op de orde van dienst (liturgie) wordt gegeven. Na afloop kan er nagepraat worden onder het genot van een kopje koffie of thee. Neemt u ook iemand mee?

Vechtstroom Gemeente op 15 september (in CBS Spiegel) om 10.00 uur: Spreker Jesse de Haan, ook wel bekend als de fietsdominee zal voorgaan in deze dienst.
Nederlands Gereformeerde Kerk op 15 september (Polhaarweg) om 10.00 uur: Startdienst met aansluitend een gezellig samenzijn en maaltijd. Weet je welkom.
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt / Nederlands Gereformeerde Kerk (Brethouwerstraat) op 15 september as. om 19.00 uur: Laagdrempelige dienst voor jong en oud. Ook voor de dienst is er koffie.
Rooms Katholieke Kerk (Wilhelminastraat) op 22 september om 09.00 uur: Eucharistieviering met Pastor Johan Rutgers.
Protestantse Gemeente Dalfsen (Kerkplein) op 29 september om 09.30 uur: Oecumenische Vredesdienst waarin ds. Tabitha Keuning en diaken Hans Enthoven voorgaan, m.m.v. het RK Herenkoor. Om 19.00 uur: Zangdienst zonder preek met als thema ‘Welkom”, gepresenteerd door Nanette Jansen. M.m.v. Gospelkoor Akousate uit Dalfsen.

De vreugde voert ons naar dit huis,
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.
Tekst Sytze de Vries / melodie Willen de Vogel.

We hopen dat u als bezoeker van de Kerkproeverij of van (een van) de diensten iets mag ervaren van bovenstaand lied.
Podium van Kerken Dalfsen