Samenkomsten Week van Gebed

Week van Gebed voor de eenheid van de christenen is een jaarlijks terugkerende week waarin wereldwijd miljoenen christenen samen bidden. Thema dit jaar is: RECHT VOOR OGEN, nav Deuteronomium 16 vers 20: “Zoek het recht en niets dan het recht”.

Ook in Dalfsen organiseert het Podium van Kerken samenkomsten waarin we met elkaar bidden. De openingsviering van de Week van Gebed voor de eenheid zal worden gehouden in het kerkgebouw ‘Het Kruispunt’, Brethouwerstraat op zaterdag 19 januari, aanvang 19.00 uur. Voorgangers in deze dienst zijn ds. Anco Tol (PGD) en ds. Gerard Nederveen (NGK). De muzikale begeleiding is deze avond in handen van Henk Ophoff. Toegang is vrij. Wel is er een collecte bestemd voor A Rocha, een wereldwijde beweging van christenen die vanuit hun geloof zorgen voor Gods schepping. En een tweede collecte bestemd voor het werk van het Podium van Kerken Dalfsen.

Van maandag t/m vrijdag zijn er korte gebedssamenkomsten in de volgende kerkgebouwen: Maandag 21 januari ‘De Hoeksteen’, Polhaarweg 34
Dinsdag 22 januari ‘De Hoeksteen’, Polhaarweg 34
Woensdag 23 januari ‘St. Cyriacus’, Wilhelminastraat 23
Donderdag 24 januari ‘Grote Kerk’, Kerkplein 31
Vrijdag 25 januari ‘Het Kruispunt’, Brethouwerstraat 19

De aanvang is 19.00 uur en het duurt ongeveer een half uur.
Voor meer informatie: www.podiumvankerkendalfsen.nl