ONDERWEG NAAR PASEN

– thema: Ik ben er voor jou! – 

Op woensdag 17 februari begint de 40-dagen tijd voor Pasen. Net zoals we met Advent toeleven naar het Kerstfeest, zo leven we in de 40-dagen tijd toe naar Pasen. Dat kun je alleen doen, maar ook met elkaar. Daarom willen we elke week deze ‘nieuwsbrief’ uitgeven, om samen uit te zien naar Pasen.

We gebruiken daarbij het materiaal dat door Steunpunt Liturgie is gemaakt rondom de zogenaamde ‘werken van barmhartigheid’.

Jezus heeft in het Evangelie gezegd dat we onze liefde voor God zichtbaar kunnen maken in de liefde voor onze naasten. In Matteüs 25 vers 40 zegt Hij:

‘Alles wat jullie gedaan hebben voor één van deze
onaanzienlijksten, hebben jullie voor Mij gedaan.’

Onaanzienlijksten: dat zijn hongeren, dorstigen, vreemdelingen, naakten, zieken en gevangenen. Allen die buiten de boot vallen. In hen zien we Jezus, in onze zorg voor hen betonen we niet alleen hen liefde, maar ook Jezus Christus, die in zíjn liefde voor ons tot het uiterste ging.

Elke week zullen we een praktische opdracht / uitdaging toevoegen, zodat we de woorden van Jezus ook met daden kunnen toepassen! Zo kunnen we met elkaar groeien in geloof, hoop en liefde.

Als ‘voorschot’ volgen nu de eerste dagen van het leesrooster (zie link onder dit bericht). Komende zondag 21 februari gaat de eerste week in. Elke week krijgt u deze weekbrief. Ook in de preken op zondag willen we daar – voor zover mogelijk – ook aandacht aan geven.

Behalve via deze nieuwsbrief kunt u de complete teksten ook digitaal krijgen,
• via de mail => aanmelden bij predikant@ngkdalfsen.nl
• via Facebook-groep => Ik ben er voor jou! Werken van barmhartigheid
• via whatsapp-groep => aanmelden via mobiele nummer op 06-10 33 72 64

We zien uit naar een goede tijd! Samen op weg naar Pasen. Doe je mee?

Met hartelijke groet, en zegende tijd toegewenst!
Maarten en Laura Westerink gemeentewerkers@gkvdalfsen.nl /06-11 97 82 49
Hans van der Jagt predikant@dalfsen-west.gkv.nl /06-41 46 00 19
Kor Beiboer predikant@dalfsen-oost.gkv.nl /06-13 03 80 39
Gerard Nederveen predikant@ngkdalfsen.nl /06-10 33 72 64

Brief ONDERWEG NAAR PASEN met Bijbelrooster en kleurplaat