Naar Buiten (3)

De Evangelisatie- en Zendingscommissie gaan op in een nieuwe werkgroep “Naar Buiten”.
Deze werkgroep heeft dan als aandachtsgebieden:

Buiten naar binnen brengen:
d.w.z. onder de aandacht brengen wat er leeft en gaande is buiten de kerken. Aandacht voor sociaal-maatschappelijke omstandigheden die vragen om een actieve houding van de kerk, bv. armoede in het dorp, het vluchtelingenprobleem, eenzaamheid, burenhulp, wijkopbouwwerk, etc. Naast de aandacht voor dichtbij ook aandacht voor ver-weg: armoede in de wereld, onderdrukking, geloofsvervolging, andere godsdiensten, maatschappelijke achterstelling en hulpverlening, projecten van bv. DVN/Dorcas/Tear, kerken ver-weg m.n. de kerken waar wij relatie mee hebben, etc. (Micha 6:8 Er is jouw gezegd mens wat goed is, je weet wat de Heer wil; niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.)

Om de aandacht hiervoor te stimuleren moet m.n. buiten naar binnen gehaald worden. Bijv. door buitenlandse dominees zelf te laten vertellen of mensen die in buitenlandse projecten werken voor organisaties en vrijwilligers uit het eigen dorp ervaringen te laten delen zo mogelijk met “gebruikers”. Voor wat betreft Soemba: bijvoorbeeld partnergemeente worden van een gemeente op Soemba, een gemeente die evangelisten uitzendt, etc.

Binnen naar buiten brengen:
d.w.z. het evangelie aanbieden aan de mensen, hierbij aansluiten bij de behoeften die mensen hebben. Mooie voorbeelden zijn bijv. zingen in Rosengaerde, de Bijbelvakantieweek, organiseren van een gospelconcert of Opwekkingsconcert. Ook door activiteiten zoals Present, Deelzondag, etc. te legitimeren en stimuleren. Er is nog veel meer te noemen, feitelijk is er geen grens…. En JA! We doen al heel veel op dit gebied…velen zetten zich in voor verschillende van deze activiteiten! Dat is mooi, dat is werkelijk Gods gave door zijn Geest.

De nieuwe werkgroep wil deze activiteiten stimuleren, faciliteren en ondersteunen. Wat wij willen doen is alle kerkleden helpen zich bewust te worden hoe zij Jezus uit kunnen stralen, te laten zien dat wij leerlingen van Jezus zijn. De werkgroep wil mensen helpen hun gaven en talenten te ontdekken zodat ze zelf in beweging komen.

Dit (deel van het) artikel is een vervolg op Deel 1 Evangelisatiewerk: Naar Buiten uit kerkblad Zuidwester nr. 11 en deel 2 uit nr. 13. Het volledig artikel (3) is eveneens te lezen in nr. 13.
Meer informatie.