Leerhuisavonden in januari

NaarBuiten: Leerhuisavonden in januari: NaarBuiten en 24/7 christen….

In het kader van het gemeentethema Ontmoeten organiseren we ook drie leerhuisavonden op donderdag 10, 17 en 31 januari 2019 in De Hoeksteen aan de Polhaarweg.

We leven in een cultuur die steeds minder geïnteresseerd lijkt te zijn in het christelijk geloof en waarin christenen een minderheid zijn geworden. Tegelijkertijd is er een verlangen om het evangelie te delen met anderen. Dit roept de vraag op hoe we missionair kunnen zijn als geloven niet vanzelfsprekend is. De manier waarop dit in het verleden ging lijkt daarbij niet altijd meer passend bij de tijd en cultuur waarin we nu leven.

Tijdens de leerhuisavonden willen we ons bezinnen op de vraag hoe we missionair kunnen zijn in een omgeving die weinig binding heeft met kerk en geloven. We vatten daarbij missionair zijn vooral op als – zowel individueel als gezamenlijk – getuigend christen zijn 24/7. We hebben bewust gekozen voor deze omschrijving van ‘getuigend christen zijn’ omdat rondom missionair zijn het gevoel kan ontstaan dat wat er gebeurt en georganiseerd wordt niet ‘missionair genoeg’ is en dat we meer moeten dóen. Meer activiteiten organiseren, een groter aanbod van aantrekkelijkere diensten voor buitenstaanders, meer evangeliseren, etc.

Missionair zijn gaat wat ons betreft in eerste instantie om het uitdragen van het goede nieuws van wat Jezus voor ons als mensen en voor jou persoonlijk gedaan heeft. Het doel van deze cursus is daarom een bezinning op getuigend christen zijn in je eigen dagelijkse praktijk. Getuigend christen zijn is iets wat je alleen en samen kunt doen. Je kunt dit ‘alleen’ doen op een manier die past bij hoe God je geschapen heeft, met jouw talenten en in jouw directe omgeving. Je kunt dit ‘samen’ doen door te laten zien wat je met elkaar deelt als christenen in een gemeenschap. Namelijk de verbondenheid in en de verlossing door Christus.

Het gaat in deze cursus dus voornamelijk om je eigen geloofshouding als christen en over wat we met elkaar kunnen en mogen betekenen voor onze omgeving. We bieden daarom geen missionaire programma’s of activiteiten aan die elders in Nederland zijn opgezet en succesvol zijn geweest. Wel bieden we handvatten om bewust te worden van de kansen die je hebt om het evangelie te delen in je omgeving. En bieden we handvatten om te kunnen ontdekken hoe je als christenen met elkaar getuigend aanwezig kan zijn in je dorp en directe omgeving.

Anko Oussoren van het Praktijkcentrum is onze cursusleider. De avonden beginnen om kwart voor acht met inloop voor een kopje koffie/thee en starten om acht uur. Om tien uur sluiten we af. OPGAVE graag via een mailtje naar: naarbuiten@dalfsen.gkv.nl. Je krijgt dan voor de eerste avond het studiemateriaal toegestuurd via mail.

Cie NaarBuiten