Leerhuis Dalfsen

LEERHUISAVONDEN OVER HET WERK VAN DE HEILIGE GEEST
Kijk jij ook wel eens naar de zogenaamde Charismatische beweging en denk je dan: missen wij iets? Of moet je er juist niets van hebben, want de Geest werkt juist door het Woord. Misschien ben je onzeker en vraag je je af: hoe werkt de Geest in mij en onze gemeente?
Kijk, over deze vragen gaan de vier leerhuisavonden in najaar. Vier avonden over de Geest van God: is dat niet wat veel? Je zult er van staan te kijken hoe rijk gevarieerd en persoonlijk het werk van de Geest is.
Naast het luisteren naar de stem van de Geest in de Bijbel gaan we ook met elkaar kijken naar de praktijk van ons geestelijk leven. Je kunt er zeker van zijn: daar waar de Geest werkt is altijd beweging, leven en verandering!
Uiteraard gaan inhouden en werkvormen in overleg met elkaar en is er ruimte voor persoonlijke inbreng.

Een greep uit de onderwerpen per avond:
Avond 1 (17 oktober)
Kennismaking met de persoon en de werkingen van de Geest in de geschiedenis, maar ook in ons persoonlijk leven.
Avond 2 (31 oktober)
De Geest als een heel verrassende gave van God. Hoe is het samenspel tussen God de Vader, de Zoon en de Geest. Wat betekent dat voor mijn geloof.
Avond 3 (14 november)
Welke gaven zijn speciaal als het om de Geest gaat en hoe zie ik de vrucht van de Geest in mijn leven. Kunnen we zelf de Geest ook uitdoven of zo……..Is er een speciale doop in de Geest en hoe is het de werking van de Geest in ons gebed?
Avond 4 (28 november)
Deze avond gaan we in gesprek over de zaken die vaak in de belangstelling staan: Zogenaamde genezingsbijeenkomsten, tongentaal en het vallen in de Geest. Missen wij iets of geeft de Geest meer dan genoeg?

De avonden zullen worden gehouden in het kerkgebouw van de NGK ‘De Hoeksteen’ in Dalfsen (van 20 uur tot 22 uur, inloop 19.45 uur) en staan onder leiding van Frank van den Bos. In zijn functie als docent aan de faculteit voor Theologie en de Pabo ( VIAA) geeft hij regelmatig cursussen in- en extern. Hierbij spreekt hij vanuit zijn expertise ook jongeren aan en kan het onderwerp, binnen de gemeenten waar hij over het onderwerp mocht delen, op veel belangstelling rekenen.

Meedoen? Graag aanmelden via: leerhuisdalfsen@gmail.com