Kom jij een keertje mee naar de kerk? Welkom!

Kom je zelf niet vaak of nooit in de kerk, maar zou je best eens willen proeven wat het is om een dienst of viering bij te wonen? Dan is Kerkproeverij een mooie kans.

De landelijke Kerkproeverij wordt op 28 en 29 september gehouden maar tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 14 september is er al een Kerk(en)proeverij in de Grote Kerk! Dit sluit ook prima aan bij het thema van de landelijke kerkproeverij: Smaakt naar meer.

Alle aangesloten kerken van het Podium van Kerken in Dalfsen zullen van 11.00 tot 16.00 uur op het koor achter in de kerk een ‘kerkenplein’ inrichten waar we jou graag de verschillende smaken van de kerken laten proeven. Want die hebben we, en die zijn zeer gevarieerd.

Wat kunt / kun jij verwachten?
De kerk is open in het kader van open monumentendag. Een hartelijk welkom door de gastvrouwen en heren van de commissie Kerkopenstelling Grote Kerk bij binnenkomst, met als u/jij dat wilt een kopje koffie of thee of ranja voor de kinderen. De gastvrouwen en heren kennen de geschiedenis van deze kerk en vertellen graag de eeuwenoude verhalen. Tijdens de openstelling klinkt er muziek. Diverse koren en bands uit verschillende kerken verlenen hun medewerking. Ook wordt het orgel bespeeld. Welkom in de kerk!

Overal in de kerk staan kraampjes opgesteld waar enthousiaste vrijwilligers van alle kerken, jong en oud, u/jou graag vertellen wat ‘kerk-zijn’ voor hen betekent. Waar ze warm voor lopen, wat hen raakt en boeit, en dan komt soms zomaar God ter sprake. We gaan graag met u/jou in gesprek omdat wij zélf iets hebben ontvangen, omdat we leven van wat God ons schenkt.
De kerk is het hart van onze kerkelijke gemeenschap. Die gemeenschap, die onderlinge verbondenheid die we ook als Podium van Kerken Dalfsen willen laten zien en uitdragen geeft mensen hoop en vertrouwen.
Dat willen we delen.

Zie ook: Smaakt naar meer
Daar staan de kerkdiensten vermeld waar jij van harte welkom bent! 
Waaronder de laagdrempelige Vier de dienst, om 19.00 uur op zondagavond 15 september. De Vier de dienst wordt (bijna) iedere zondagavond gevierd in Het Kruispunt en is ‘anders van kleur’. Deze dienst is informeel, meer mensen krijgen een rol in de dienst en er wordt meer rekening gehouden met gasten van buitenaf.
WELKOM!