Hart op de tong – themadiensten

Waarschijnlijk is er in de bijbel geen boek te vinden dat ons zo’n scherp zicht geeft op de innerlijke wereld van ons hart dan de Psalmen. Dit boek toont ons ook het gevoelsleven van God, en glimp van Zijn karakter. Door taal en beelden uit Zijn Woord, aangepast aan ons denkniveau en belevingswereld, worden onze ogen geopend voor het buitengewone hart van God.

En daar kun je gewoon je mond niet over dicht houden! Je moét wel vertellen of zingen over Zijn daden en werken. En dat is: Loven! En op zondagmorgen 6 oktober 2019 zal de eerste themadienst dan ook gaan over de lofpsalmen. Zondagmorgen 2 februari 2020 krijgt het genre klaagpsalmen de aandacht in de tweede themadienst en in de derde themadienst op zondagmorgen 15 maart 2020: de koningspsalmen.

Voorafgaand aan deze themadiensten worden werkbladen uitgedeeld waarop tijdens de preek aantekeningen gemaakt kunnen worden.

De toerustingsavond voor alle ouderlingen, diakenen, wijkassistenten en jeugdleiders van de GKv en NGK is gepland op maandagavond 7 oktober in De Hoeksteen (inloop v.a. 19.45 uur, start 20.00 uur). Tijdens deze avond willen we verder inzoomen op het jaarthema en jullie handvaten geven om in de gesprekken in de gemeente het jaarthema op te pakken. Verder is deze avond vooral bedoeld om te inspireren en elkaar te ontmoeten om zo enthousiast het kerkelijk seizoen met z’n allen in te gaan.

Het toerustingsmateriaal om het onderwerp Psalmen te delen met elkaar wordt voorafgaand aan de themazondagen gemaild naar de coördinatoren. Ook krijgen zij die zondag(middagen) van de voorganger enkele vragen aangeleverd die gebruikt kunnen worden in de gesprekken. U / jij krijgt vanzelf bericht wanneer dit besproken zal worden met wijkgenoten. Het is aan elke groep zelf om te bepalen welke toerusting zij willen gebruiken tijdens de gespreksavonden.

Maar de leukste manier om een gesprek te beginnen is natuurlijk de KLETSWAAIER!
Gerwin en Mirjam hebben speciaal voor dit gemeentethema een kletswaaier ontworpen. Deze kletswaaiers kunnen jullie voor gebruik meenemen uit de kerk (ze liggen in een bak in Het Kruispunt en in De Hoeksteen) maar ook zal in elk kerkblad één van de vragen van de kletswaaier worden getoond. Mocht u/jij antwoord willen geven op de vraag, dan ontvangen wij dit antwoord met de bijbehorende vraag graag op ons mailadres: Werkgroepgemeentethema@gmail.com

De eerste Kletswaaiervraag: