GOD, JONGEREN EN JE HOBBY

Elkaar (online) ontmoeten, sporten, huiswerk of muziek maken. Jongeren zijn de toekomst. Ze verdienen een kans om zichzelf te ontwikkelen en een plek te krijgen, niet alleen in de samenleving maar ook in de kerk!

Maar wie zijn de jongeren in de kerk? Waar zijn ze mee bezig? Wat zijn hun behoeften en verlangens? En: hoe kan het evangelie voor hen echt goed nieuws zijn?

Weet jij een antwoord op een van deze vragen of ben jij daar nieuwsgierig naar?
Dan zoeken wij jou!

De commissie JONG daagt met het programma ‘Durfte’ jongeren vanaf 16 jaar uit om zelf keuzes te maken en initiatief te nemen. Durfte bestaat dit nieuwe kerkelijk seizoen uit verschillende groepjes: Durfte voetballen, Durfte boksen, Durfte sporten (mix), Durfte sleutelen, Durfte geloven en Durfte organiseren. De groep Durfte geloven, wat lijkt op Bijbelkring, wordt gecoacht door Bert van Gelder en Marit van der Top. Voor de andere groepjes zoeken we nog enthousiastelingen die deze jongeren willen bijstaan.

Dat betekent vooral dat jij uitstraalt wat het betekent voor jou om met God te leven in vallen en opstaan, in ups en downs. De jongeren leren door ‘Durfte’ eigen verantwoordelijkheid en ze leren hun eigen talenten te benutten vanuit jullie gedeelde passie, bijvoorbeeld dezelfde sport of hobby die jouw hart ook sneller doet kloppen. Dus ben je gek op voetballen, mountainbiken, boksen, enz. maar ook op het ondernemen van activiteiten of ’t sleutelen aan… doe dan mee en geef je op!

Je zult misschien in het begin van dit seizoen nog een beetje moeten sturen omdat ‘Durfte’ nog nieuw is. Maar het is de bedoeling dat je midden tussen hen in staat en leert begrijpen wat hen beweegt. Dan hoef jij jouw groepje alleen nog maar te inspireren en te stimuleren om de verbinding te zoeken met God, met elkaar en met hun omgeving (/kerk en dorp). Want jij kan iemand zijn aan wie zij zich optrekken!

Denk je nu: maar ik ben niet zo’n voorbeeldfiguur en heb ook geen tijd… maar wel een hart voor jongeren?! Dan laat je echt een enorme kans schieten! Want juist dan komen we graag in gesprek met jou om je te overtuigen dat je zeker geen rolmodel hoeft te zijn. Als je wel enthousiast bent over je hobby maar het wat lastig vindt om woorden geven aan je geloof, dan is er bijbelstudiemateriaal beschikbaar. En je kunt jouw eigen tijd voor sport- of hobby delen met deze jongeren waar jij om geeft!

Laat van je horen en wij kijken samen met jou wat jouw mogelijkheden en wensen zijn binnen Durfte e/o ander jongerenwerk binnen JONG.
Contact: 06 50253323 / 06 27525072, jong@gkvdalfsen.nl

Meer informatie JONG
https://dalfsen-west.gkv.nl/activiteiten/jongeren/met-liefde-voor-god-en-je-hobby/