Generale Synode 2020

Synodewerk ligt weer even stil; digitale doorstart wordt voorbereid

Na de twee zittingen in september is het synodewerk als gevolg van de strengere coronaregels weer grotendeels stil komen te liggen. Er stonden bezinningsdagen gepland en er zou in drie clusters vergaderd worden over diverse rapportages vanuit deputaatschappen. Beide bijeenkomsten moesten geschrapt worden. De moderamina kijken nu opnieuw naar de mogelijkheden van digitaal overleg.

Over de voortgang van het synodewerk kunt u meer lezen op www.lv-gs2020.nl