Ontmoeten – 2018

ONMOETEN

Soms is het alsof we liever over een goede film praten dan over Gods ontzagwekkende liefde. Soms hebben we liever een goed gesprek over ons favoriete drankje dan over Zijn levende water.

‘Ik ben niet zo’n prater’, hoor je dan wel eens zeggen. Maar dat is maar goed ook! Begin maar eens met luisteren en toon echte belangstelling voor die ander. Want het is belangrijker om nieuwsgierig te zijn naar de ander. Luisteren, vragen stellen: dat geeft een heel andere, verrassende dynamiek aan het gesprek en schept de mogelijkheid voor een ontmoeting van hart tot hart. Omdat de Liefde van Christus in je is, zal dat er uit komen en zul je, als er gelegenheid is, van die Liefde getuigen.

 Voor het komend seizoen wordt het gemeentethema ‘Ontmoeten’. Commissie Vorming & Toerusting heeft in samenwerking met de werkgroep Toerusting (Dalfsen-Oost) en  ‘Naar Buiten’ (Evangelisatiecommissie-nieuwe stijl), o.l.v. Wim Lengkeek voor dit thema gekozen met de volgende verdeling:
– 1e Themazondag 16 september 2018: Onderwerp ‘Ontmoeten’ .
– 2e Themazondag 18 november 2018: Wat betekent ‘Ontmoeten’ voor jou?
– 3e Themazondag 3 februari 2019: Wat betekent ‘Ontmoeten’ praktisch in je wijk?
– 4e Themazondag 17 maart 2019: Wat betekent ‘Ontmoeten’ praktisch in de kerk?

Wij werken dit thema verder uit met als doel dat we jou de gelegenheid willen bieden om te groeien in relatie met Jezus en Zijn gemeente en te groeien in de verschillende rollen die je hebt in het dagelijks leven. Heb jij nog ideeën of tips met betrekking tot dit thema, laat het ons weten.

Commissie Vorming & Toerusting
CVT@dalfsen-west.gkv.nl

 

 

Toon Mijn liefde
Gezamenlijke dienst als dankbare afsluiting gemeentethema

Bidden voor mensen die in oorlog leven, aandacht geven aan dagelijkse contacten, eerlijk zijn, en soep brengen bij een meneer… allerlei kansen schreven de aanwezigen in de Trefkoele op briefjes die door kinderen werden ingezameld. Kansen om in het dagelijks leven God zichtbaar te maken in de ontmoeting.

‘Ontmoeten’ was dan ook het gemeentethema van dit jaar, dat tijdens deze gezamenlijke dienst van De Hoeksteen en Het Kruispunt werd afgesloten op zondagmorgen 17 maart in Kulturhus Trefkoele+. Ook via mobiel werd invulling gegeven aan ‘ontmoeten’ n.a.v. de vraag: wat doe jij in het kader van ontmoeten? Koffie drinken, naar de soos gaan, groeten en nog veel meer ideeën werden weergegeven in een woordenwolk.

“Geloof, hoop en liefde maar de meeste van deze drie is de liefde” zo sprak ds. Gerard Nederveen aan de hand van 1 Korintiërs 13. Zijn uitleg en de volledige dienst is terug te vinden op www.kerkomroep.nl. En de commissie ‘Naar Buiten’ liet weten dat deze liefde van God ons in beweging brengt, waarop een heel aantal voorbeelden werden genoemd waarin Gods liefde weerspiegeld wordt. Een greep uit de activiteiten die getuigen van Jezus. “Wat kunnen wij veel doen als we samen iets oppakken en wat prachtig om Gods Geest hierin aan het werk te zien!” In deze dankdienst werd hier bewust bij stilgestaan: “Niet om onszelf op de borst te kloppen maar om God te danken, om elkaar te inspireren en te bemoedigen, om God te vragen om een zegen over alles wat we in Christus Naam willen en kunnen en mogen doen.” De organisatie was in handen van de Commissie Vorming & Toerusting, werkgroep Toerusting en de commissie Naar Buiten: “Het was een geweldige Trefkoeledienst en de opkomst was groot. We zijn aangestoken om een licht te zijn in onze buurt, op ons werk enzovoorts. En we zijn dankbaar voor de vele hulp die we ook als organisatie mochten ontvangen. Maar vooral: Dank aan God!”