Leven uit de Bron – 2013

Startzondag 2 september 2013

De zomerstilte zit erop. En nu staat er een nieuw seizoen op het punt van beginnen…
Als gemeenteleden van Dalfsen–West gaan we ervoor!
Ja? Waarvoor?
Zeggen we enthousiast :“Goed, we hebben er weer zin in”?!
Je kunt vol zijn van veel dingen: van je vakantie, van jezelf, van je auto, je werk etc. Het gebod: `láát u vervullen!´ is steeds opnieuw nodig. Het is een gebod dat bij Jezus vandaan komt. Andere geboden zijn: Heb elkaar lief! Gebruik uw dagen goed! Vergeef elkaar! Zing Psalmen! En zijn geboden zijn geen zware last… (1 Johannes 5:3), toch?!
 
We horen elke zondag het Woord van verlossing.
We lezen uit het Woord.
We bestuderen het Woord.
Het  Woord van God klinkt duidelijk.
Maar:
Hoe klinkt het Woord nou echt in jouw leven? Ben je er blij mee? Geeft het worsteling? Zegt het je niet zoveel meer? Heb je wel eens contact met anderen over je band met God?
Deze vragen kwamen vaak aan de orde in de drie gemeentevergaderingen van 2011/12, toen onze gemeente als zelfstandige gemeente was begonnen.
 
LudB
Het voeren van “geloofsgesprekken” is ons doorgaans niet zo op het lijf geschreven. Vaak praten we over de dingen, over een tekst, over de preek.Laten merken aan elkaar wat ons echt raakte, ontroerde, irriteerde of blij maakte, doen we niet zo vaak als we zouden willen. We vinden dat niet altijd makkelijk. Ook de kerkraad merkte dat tijdens de cursus “geloofsgesprekken” Leven uit de Bron (2012/13). “Wat is het verrijkend om elkaar als gelovig mens echt te leren kennen”, zei een deelnemer, “We leren elkaar ook veel beter begrijpen en snappen nu beter waarom iemand warm loopt voor dingen waar ik wat minder waarde aan hecht. Wat zijn we heerlijk verschillend!” Als gemeenteleden hebben we al iets meegekregen van deze cursus…
 
Maar in het seizoen 2013/14 willen we daar natuurlijk allemaal van genieten!
We willen samen iets delen van de echo die het Woord van God oproept in ons leven.
Niet hoogdravend, niet ingewikkeld maar gewoon: contact met elkaar over jouw leven uit de Bron.
 
We beginnen op Startzondag 1 september met een startdienst “Leven uit de Bron”, om 10.45 uur. Tijdens deze dienst wordt kort uitgelegd wat we verder nog hopen te doen als gemeente. Naast deze plannen wordt ondersteunend materiaal gemaakt en word je steeds geïnformeerd over de volgende stap. Want: wat gaat er verder gebeuren?
 
Programma 2013
Het gemeenteproject Leven uit de Bron loopt van 1 september t/m 1 december 2013.
 • 19 september een gemeente gespreksavond voor jong en oud.
 • Tot 19 september mag je een Bijbelleesrooster volgen waarbij het niet gaat om de hoeveelheid of bestudering van de tekst maar om jouw reactie en het gesprek daarover.
  Dit vind je in je postvak met een korte uitleg daarbij.
 • 6 oktober: Themadienst “Hart voor de Heer”, 9.00 uur.
 • 27 oktober: Bijbelcrèche ‘Kijken met je hart’, 9.00 uur.
 • 6 – 29 oktober:  Gesprekken in de wijk in kleine groepen. Iedereen krijgt een uitnodiging van de wijkouderling/diaken om aan een gesprek mee te doen.
 • 3 november: Themadienst “Hart voor elkaar”, 10.45 uur.
 • 17 november: Jongerendienst ‘Follow Jesus’, 19.00 uur.
 • 5 – 26 november: Gesprekken in de wijk in kleine groepen, waarvoor iedereen weer wordt  uitgenodigd.
 • 1 december: Een feestelijke Avondmaalsdienst als afsluiting van het project “Leven uit de Bron”.

Filmpje werkbladen gemeenteproject Leven uit de Bron