Leven uit de bron

 

logo gemeenteprojectWie het levend water drinkt
die mag het gaan beleven
dat in zijn eigen hart ontspringt
een bron van eeuwig leven.
 
 
Ontwerp: C. Booisma

‘Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft’

Deze, misschien nog kleine stroompjes, zoeken hun weg. Door te vertrouwen op Jezus mogen we gaan leven van de Geest, die bij ons binnenstroomt. Daarna kunnen we ook anderen láten leven uit de Bron.

Vanuit de gemeente is ook de vraag ontstaan naar mogelijkheden om onze relatie met de Heer en met elkaar te versterken door geloofsgesprekken in kleine groepen. De kerkenraad is vervolgens getraind in het oefenen van het voeren van geloofsgesprekken door de cursus Leven uit de Bron. Deze cursus is een stimulans gebleken voor de motivatie van kerkenraadsleden. De kerkenraad heeft aan zichzelf gewerkt (/aan zich laten werken) en heeft concrete handvatten gekregen om te bouwen aan een levende gemeente. Een gemeente die zo leeft en functioneert, dat ze zowel in eigen kring als voor haar omgeving een bron is van geloof, hoop en vooral van liefde. Om hierdoor de naam van God hoog te houden.

Daarom worden nu regelmatig gemeentethema’s ingezet. Want ieder gemeentelid met of zonder speciale taak is in principe mee verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente vanuit de kern. Leven uit de Bron werd het eerste gemeenteproject. In de jaren erna volgden meer projecten en deze thema’s vindt u in het menu naast het kopje Leven uit de Bron.

Vanaf het najaar 2016 vallen de gemeenteprojecten onder de ‘paraplu’ van Commissie Vorming & Toerusting.