Jongerenwerker

Hallo allemaal,

Op 1 december 2019 mocht ik beginnen binnen onze gemeenten als kerkelijk werker. Nadat ik vier jaar als kerkelijk werker heb gewerkt in Dronten en in Kampen, ben ik hier begonnen om te kijken hoe wij als gemeenten de jeugd en ouderen een belangrijke plaats gaan geven.

Allereerst heb ik mij verdiept in de thematiek van Growing Young. Een boek van Kara Powell, Jake Mulder en Brad Griffin over hoe je de jeugd meer kunt gaan betrekken in de kerk zodat zij er echt toe doen. Wat zou ik dat graag zien! Meer dan slechts tolereren of af en toe een pluim geven, maar volledig een plek geven in alle lagen en werkzaamheden van ons kerk-zijn.

Daarnaast heb ik mij verdiept in het werk van Pieter Albracht, ben ik een zaterdag naar een conferentie geweest over “kerk zijn op de rand” en ook een studieochtend gevolgd van Ben Tiggelaar over verandermanagement.

Ook ben ik druk in overleg met JONG en de kerkenraden over hoe we de komende tijd willen gaan bewegen naar een gemeente met meer plaats voor jongeren. 

Met enige regelmaat bezoek ik een 4eDienst, dus wanneer u me daar treft, spreek me gerust aan! Ik ga graag met u kennismaken.

Hartelijke groeten,
Jacqueline Klijn
j.e.m.klijn@gmail.com
06-282 41 207

Op deze website vindt je verschillende vormen van geloofstoerusting. Namens iedereen die actief is in het jeugdwerk: je bent van harte uitgenodigd om er gebruik van te maken.
Neem een kijkje op de pagina ‘Jongeren