Jongerenwerker

Beste jongere,

Op deze website vindt je verschillende vormen van geloofstoerusting. Namens iedereen die actief is in het jeugdwerk: je bent van harte uitgenodigd om er gebruik van te maken.
Neem een kijkje op de pagina ‘Jongeren

De kerkenraad heeft, na het vertrek van jeugdwerker Arend Dekker, gekozen voor een tijdelijk oplossing door voor de periode van een half jaar iemand te benoemen als kerkelijk werker. De procedure om te komen tot een vaste kerkelijk werker na dat halve jaar gaat gewoon door.

De tijdelijk kerkelijk werker is gevonden in eigen kring in de persoon van Pieter Albracht. Hij weet zich zeer verbonden met het jeugdwerk en daar komt bij dat hij op dit moment ook ruimte heeft in zijn weektaak. Pieter bezit de kwaliteiten die het jeugdwerk op dit moment nodig heeft: aansturen, coachen en het aanbrengen van structuren.

De benoeming van Pieter Albracht gaat in op 1 januari 2019 en is voor twee dagen per week. Beide kerkenraden en de commissie Jong zijn blij dat het jongerenwerk op deze manier voortgang kan vinden. 

Jij kan een afspraak maken met hem. Telefonisch, via de mail of WhatsApp. Gewoon doen. Maar natuurlijk kun je ook altijd terecht bij je clubleider, coach, of je wijkouderling, wijkdiaken of predikant.

Pieter Albracht
Tel.: 06 -143 000 83
E-mail: kerkelijkwerker@dalfsen.gkv.nl