Zuidwester

Op 1 januari 2012 is GKv Dalfsen opgesplitst in twee zelfstandige kerken: GKv Dalfen-Oost en GKv Dalfsen-West.

PERSVERKLARINGOndertekening
De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Dalfsen deelt mee dat met ingang van 1 januari 2012 de gemeente wordt gesplitst in twee zelfstandige kerken. Tot deze splitsing is in goede eensgezindheid besloten. Reden is de omvang van de gemeente, die 1300 leden telt. De verwachting is dat deze verzelfstandiging de onderlinge betrokkenheid binnen elke gemeente zal versterken en de ambtsdragers betere mogelijkheden biedt om leiding te geven aan de gemeenten. De twee gemeenten horen bij het verband van de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt). Ze heten Gereformeerde Kerk te Dalfsen-Oost en de Gereformeerde Kerk te Dalfsen-West en tellen respectievelijk 600 en 700 leden. De gemeente Dalfsen-Oost krijgt ds. M. van Loon als predikant. Ds. J.W. van der Jagt is predikant in Dalfsen-West. Beide gemeenten blijven gebruik maken van het kerkgebouw Het Kruispunt aan de Brethouwerstraat. Een aantal activiteiten zullen beide gemeenten gezamenlijk blijven doen.
De kerkenraad
Foto rechts: De ondertekeking door dhr. B. Jonker en ds. J.W. van der Jagt

Zuidwester logoNadat we van drie wijken (Oost, West en Zuid) in twee gemeenten gesplitst werden, kreeg Dalfsen-West haar eigen kerkblad. En daar moest natuurlijk een naam voor bedacht worden.

De Zuidwester rolde als winnaar uit een namenwedstrijd waarbij de volgende uitleg werd gegeven:
“Zuid en West zijn samengegaan! Knipoog naar het verleden. Een zuidwester is een hoedje tegen weer en wind.
Welke storm we ook tegenkomen, communicatie Kerkblad is de bescherming: middel.

Bovendien: een zuid/westenwind is goed. Laat er maar een frisse wind doorheen waaien. Kerkblad = nieuws.”

‘Zuidwester’ is nu de naam van ons kerkblad. En aan de hand van deze naam werd vorm gegeven aan het kerkblad. Daarbij kozen we voor het symbool van de windroos van een kompas. Wij gebruiken het kerkblad, en ook deze website waarop dit logo staat, immers om samen op koers te blijven!