Het Kruispunt

LOGO

In het Oosten was vanouds het kruispunt van de wegen een ontmoetingsplaats. Dat willen we als kerk ook zijn. Een plaats waar we allereerst God willen ontmoeten, waar we elkaar als gemeente ontmoeten, maar ook een plaats waar we anderen willen ontmoeten.

De Gereformeerde Kerk ‘Het Kruispunt’ in Dalfsen heeft in 2009 haar naam en logo onthuld. Het logo is gemaakt van marmer, grijs gewolkt met zichtbare kristallen, daardoor is er een vlamlijn zichtbaar. In het logo wordt het kruispunt van wegen gesymboliseerd.
 
“De twee lijnen vormen samen het kruis van Christus. Het verwijst naar Het Grote Moment in de geschiedenis, toen Christus is gestorven voor onze zonden en daarmee de weg tot God weer geopend heeft. Hij bracht het nieuwe perspectief op een wereld van vrede en gerechtigheid. Hij laat de wereld niet op z’n beloop, maar wil met zijn liefde richting geven aan het leven van mensen. Het kruis is het symbool waar we naar op willen kijken. De twee lijnen verdelen de ronde vorm in vier delen, daarmee zijn de vier windstreken gesymboliseerd. Het evangelie van de verlossing door Christus is voor heel de wereld. Dat inspireert ons om niet binnen de kerk te blijven, maar naar buiten te treden en betekenisvol te zijn in deze wereld. We willen verantwoordelijkheid nemen voor het leven van anderen, dichtbij en ver weg”,  aldus de Evangelisatiecommissie. In de lijn van de symboliek is de onthulling samengegaan met een Open Huis, een dag vol activiteiten waar jong en oud van kon genieten. Er werd onder andere een open broodmaaltijd georganiseerd, het talent van verschillende gemeenteleden werd bewonderd tijdens een expositie, een kinderkoor trad op en eigen organisten gaven een concert. De dag werd druk bezocht en heeft een positief gevoel achtergelaten, niet alleen bij kerkleden maar ook bij dorpsgenoten.
 DSC 0138

Het logo is ontworpen door Herrik Roosenbrand.

Het Kruispuntlied 
 
HET KRUISPUNT
 
1.Het kruispunt biedt ons vele wegen,
   waar wacht de eindstreep met de zege?
DSC 4881-002   Waar vinden wij de wijzer staan
   om naar Jeruzalem te gaan?
   De stad met Vader op de troon,
   de poort geopend door de Zoon?
 
2.Wie kan ons als een reisgids leiden,
   om in het juiste spoor te rijden?
   De mensenwereld is zo groot,
   waar vindt men leven voor de dood?
   Weet u de rechte koers misschien,
   wie leert de ene hoofdweg zien?
 
3.‘Ik ben de Weg’, heeft Hij gesproken;
   de toekomst ligt voor allen open
   die trekken naar het blijde licht,
   op Woord en sacrament gericht.
   Hij opent de gesloten poort
   voor wie de stem vol liefde hoort.
 
4.Het Kruis, met Christus’ diepe lijden
   en angstig urenlange strijden,
   werd hoogtepunt: Het is volbracht
   klonk helder in de helse nacht;
   de dood is in het graf gegaan,
   het Leven voor ons opgestaan.
 
5.De Geest zal als een reisgids leiden
   om in het juiste spoor te rijden;
   Hij geeft het Woord als wijzer aan
   om naar Jeruzalem te gaan.
   Kies deze open, ruime straat,

   die naar het eeuwig leven gaat.

Melodie:Psalm 105
Lenze L. Bouwers