Commissie van Beheer

De commissie van beheer behartigt in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad met diakenen, alle financiële en materiële zaken. Te denken valt dan aan o.a.
– beheer en onderhoud van alle roerende en onroerende goederen
– beheer van de financiële middelen
– vaststellen van verhuurbeleid en –tarieven van de kerkelijke gebouwen
– toezicht op de kosters en niet ambtelijke medewerkers
– adviseren van kerkenraad met diakenen m.b.t. financiële en materiële zaken
– opstellen en toelichten van jaarrekening en begroting
– informeren van de gemeente over financiële positie van de kerk

Contactpersoon:

Annette Volkerink
T. 0529-434942