Bloemrijk werk

Bloemengroep ‘Bloemrijk werk’

Wij zijn een groep enthousiaste mensen die graag met bloemen, binnen en soms ook buiten onze kerkgemeenschap werken. Onze bloemengroep is onderverdeeld in twee groepen. Eén van deze groepen verzorgt de bloemschikking die ’s zondags voor in de kerk staat. Dit wordt telkens gedaan door één of meerdere leden van de bloemengroep. Deze groep bestaat uit ongeveer 15 mensen, die alleen of samen met anderen eens per 2 maanden aan de beurt komen. Binnen deze groep zijn een aantal mensen die zich hebben gespecialiseerd in liturgische schikkingen. Zij zorgen voor een speciale schikking, gerelateerd aan de kerkelijke feestdagen zoals  o.a. Goede Vrijdag/Pasen, Pinksteren, Advent/Kerst en de jaarwisseling.
 
Van de andere groep halen telkens een tweetal leden (meestal op maandagmorgen) het grote bloemstuk uit elkaar en maken hiervan een aantal kleinere bloemstukjes. Deze worden dan aansluitend weggebracht naar gemeenteleden die 75 jaar of ouder zijn geworden, ziek zijn, een jubileum vieren, net in onze gemeente zijn binnengekomen of hun kindje hebben laten dopen. Het wegbrengen wordt in veel gevallen gecombineerd met een kort bezoekje. De samenstelling van de beide groepen overlapt elkaar, sommigen zijn lid van beide groepen.
 
Contactpersonen Bloemrijk werk:
Thea van Gelder
T. 0529-434860
 
Ria Volkerink
T. 0529-433284

De voorbeelden van het Liturgische bloemschikken vindt u hier.