Beamteam

Beelduitzendingen via InternetBeamteam
Achter in de kerkzaal is de beam-tafel uitgebreid met een eenheid waarmee de camera’s bediend kunnen worden. Een enthousiaste groep vrijwilligers heeft een opleiding gekregen om het geheel te bedienen en we zijn onlangs gestart met proefuitzendingen. Er zijn twee camera’s geplaatst in de kerkzaal: één camera onder het orgel en één camera tegen de zuidgevel. De uitzendingen zijn, evenals nu het geval is, terug te kijken via het archief.

Met de nieuwe camera’s is het ook mogelijk betere beelden te projecteren op de beamer.
Het team wat de uitzendingen verzorgd is te bereiken op het mailadres kerk-tv@dalfsen.gkv.nl.
 
Gebruik beamer in de Erediensten 
Het beamteam werkt in opdracht van de Commissie Eredienst. Door de CE zijn de volgende regels met betrekking tot de presentaties aangeven. Hiervan wordt niet afgeweken tenzij door de CE aangegeven.
 
Voor aanvang van de dienst: 
Informatie van activiteiten / agenda of beelden van gedane activiteiten.
CE vindt het belangrijk dat de mogelijkheid geboden wordt om zich te kunnen richten op de dienst daarom stopt deze informatie drie minuten voor aanvang van de dienst Daarna wordt het welkom en de liturgie vertoond.  
 
Presentatie’s in de dienst:
Mochten er presentaties zijn met betrekking tot een bepaald doel, dan moet dit maandag voor de dienst bij de desbetreffende predikant kenbaar gemaakt worden, zodat er in overleg, een plekje gereserveerd kan worden in de dienst. Tijdens de zondagen waarop het avondmaal gevierd wordt is er geen gelegenheid om een presentatie te beamen.
 
Presentatie’s tijdens de collecte:
Alleen presentaties die gekoppeld zijn aan het collectedoel kunnen tijdens de collecte gebeamd worden.
 
Inleveren materiaal: 
Het te presenteren materiaal dient ingeleverd te worden op bovenstaande e-mailadres.
Presentaties voor zondagse diensten dienen uiterlijk op de vrijdag om 19.00 uur aangeleverd te zijn. Voor doordeweekse diensten geldt dat het 2 dagen van te voren om 19:00 uur binnen moet zijn. De te beamen presentaties graag compleet aanleveren in Powerpoint. Geen losse foto’s aanleveren, max 10 a 12 foto’s per presentatie. Filmpje inleveren in wmv formaat. 
 
Gebruik van de beamer in huwelijks en rouwdiensten: 
Op doordeweekse dagen kan het beamteam niet garanderen dat er vanuit het team iemand beschikbaar is om presentaties te verzorgen. In overleg kan de aanvrager zelf gebruik maken van de apparatuur die voor het beamen in de kerkzaal aanwezig is.
 
Contactpersoon: Wieger van Asperen, 431170