Gemeente

Wij zijn…
‘levende stenen’

De binnenmuren van de kerk bestaan uit allemaal verschillende stenen. Sommige stenen zijn rechtop gemetseld en andere liggend. De ene steen is vierkant de ander is rechthoekig. Een enkele steen ligt diep weg, weer een andere steen steekt uit. De architect de Ruiter uit Assen had met deze ruw gemetselde muren een bedoeling:

Symbolisch bedoeld zijn wij de stenen in die muren. Levende stenen, allemaal verschillende personen, ieder op een eigen plek. De één vindt geloofskennis heel belangrijk, veel weten van de Bijbel en zo. Een ander is een sterk gevoelsmens en weer een ander hecht vooral aan tradities. Maar we zijn als verschillende stenen aan elkaar gegeven. Samen sterk. Dat lukt als wij ons voegen naar Jezus, Gods Zoon. Hij zei: ‘Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.’ Daarom is het de bedoeling dat we niet alleen God aanbidden en liefhebben, maar ook van elkaar houden.

  
DSC 0085 

Dalfsen-West bestaat uit bijna 700 verschillende ‘levende stenen en steentjes’. Onze gemeente is een eigentijdse en voluit gereformeerde kerk, gefundeerd op de Bijbel en de belijdenis, die leeft in blijde verwachting van Jezus komst. We vormen een gemeenschap die dichtbij God, dichtbij elkaar en dichtbij de wereld leeft, met als opdracht het woord van Jezus Christus; laat je licht schijnen!

‘En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel.’
(Petrus 2:5)

Legosteentjes  Legosteentjes 2

Wij horen bij een groep van zo’n 270 gemeentes, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Ze zijn verspreid over Nederland en hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat we ons met elkaar verbonden weten door het geloof. Die verbondenheid in geloof hebben we vorm gegeven in allerlei onderlinge contacten en afspraken. Omdat we samen bij God horen, willen we ook bij elkaar horen.
Voor meer informatie: www.gkv.nl 
 
Lied  op de wijs van Psalm 84
 
Dit huis een herberg onderweg
voor wie verdwaald in heg en steg
geen rust, geen ruimte meer kon vinden,
een toevluchtsoord in de woestijn
voor wie met olie en met wijn
pijnlijke wonden liet verbinden,
dit huis waarin men smarten deelt,
weet hoe Gods liefde harten steelt.
 
Dit huis, waarin een gastheer is,
wiens zachte juk geen last meer is,
dit huis is ons tot heil gegeven:
een herberg voor wie moe en mat
terzijde van het smalle pad
struikelt en langer niet wil leven
plaats tegen de neerslachtigheid
een pleister van barmhartigheid.
 
Dit huis met liefde opgebouwd
dit gastenhuis voor jong en oud
ligt langs de weg als een oase
hier kan men putten: nieuwe kracht
hier is beschutting voor de nacht
hier is het elke zondag Pasen
gezegend al wie binnengaat
en hier zijn lasten liggen laat.
Dr. Andre Troost.