M/V en ambt

Ter voorbereiding op de bespreking van de synodebesluiten MV en ambt in de gemeentevergadering van 7 maart aanstaande hebben we een aantal documenten, artikelen en blogs verzameld. Een deel daarvan staat ook op de website van Dalfsen-Oost, waar we, met toestemming, dankbaar gebruik van gemaakt hebben. Er is ontzettend veel te lezen rond dit onderwerp. In bladen en blogs wordt er heel wat geschreven door voor- en tegenstanders van het genomen besluit.

Dit zijn de documenten, onderaan kunnen ze als PDF gedownload worden:

  1. Het synodebesluit voorafgegaan door een aanbiedingsbrief van het moderamen van de synode.
  2. Blog van ds. Maarten van Loon met aarzelingen bij het besluit
  3. Blog van ds. Maarten van Loon over hoe om te gaan met elkaar n.a.v. dit besluit
  4. De zwijgteksten met twee andere relevante passages op een rijtje. Hier spitst zich de discussie (uiteindelijk) op toe.
  5. Artikel van Dolf te Velde over het Schriftgezag.
  6. Scan van een aantal artikelen uit het themanummer van september van Nader Bekeken.
  7. Samenvatting van het rapport ‘Samen dienen’. Het rapport zelf kun je downloaden via de gkv-site: 2e rapport beleidsrapport 2017. Voor de goede orde: de synode heeft niet het rapport aangenomen. De besluittekst is wat dat betreft ‘alles’ en dus leidend.
  8. Twee wat oudere artikelen van P. Dorland, getiteld ‘Uitleggen of inlezen’. Deze artikelen hebben al eerder in de Reformatie gestaan.
  9. Notitie van ds. Hans van der Jagt getiteld ‘Over het besluit van de GS MV en ambt’.
  10. Artikel van M.H. Oosterhuis ‘Over zwijgteksten gesproken’.

Verder nog twee blogs, niet meegestuurd maar online te raadplegen. De eerste is van een voorstander, de tweede van een tegenstander van het synodebesluit:


1. Besluiten Generale Synode
2. Blog Toon mijn liefde
3. Blog Tussen Elspeet en Jeruzalem
4. Zwijgteksten
5. Artikel Dolf te Velde Nader Bekeken (maart 2017)
6. Nader Bekeken: september 2017
7. Samenvatting deputatenrapport Samen Dienen
8a. "Uitleggen of inlezen" 1 - P. Dorland (Ref 85 05 - Kerkrecht.nl)
8b. "Uitleggen of inlezen" 2 - P. Dorland (Ref 85 056- Kerkrecht.nl)
9. Over het besluit van de GS MV en ambt: H. van der Jagt
10. "Over zwijgteksten gesproken": M.H. Oosterhuis