Verlosser van zondaren

Verlosser van zondarenArtikel 3 – Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria.

Dit artikel is niet zo maar een artikel dat alleen vertelt over het ontstaan van Jezus op aarde. Het ontstaan zonder toedoen van een man maar door de Heilige Geest en geboren uit een maagd. Hier zit meer achter. Hier zit de oneindige genade achter die God geeft aan de mensen die in Hem geloven.

God stuurt Jezus naar de aarde om bij de mensen te wonen en voor onze fouten en gebreken te sterven. Hij is mens geworden zoals wij. Geboren uit een gewone aardse moeder. God gebruikt gewone mensen voor Zijn werk. We hoeven zelf niet eerst “super-christenen “  te worden voordat Hij ons kan gebruiken.

Christus is ons in alles gelijk geworden, behalve dat hij geen verkeerde dingen deed. Hij kende de moeiten, het verdriet van ons, mensen. Hij weet wat ons bezighoudt, welke pijn we meedragen, waar wij verdriet van hebben en waar wij blij van worden. Dat is een grote troost wanneer wij moeiten, problemen of verdriet hebben of wanneer het even niet zo lekker loopt.

Door Jezus’ leven op aarde wordt in mensenlevens ook zichtbaar hoe God het had bedoeld. Hier op aarde al! Niet volmaakt maar wel herkenbaar. Wij mogen zijn als Jezus: barmhartig, rechtvaardig, liefdevol en zachtmoedig. Wij mogen ook “voetwassers” worden, mensen die niet neerzien op anderen maar hen aanvaarden zoals ze zijn en hen helpen waar we kunnen.

Als we kijken naar Jezus en hoe Hij leefde op aarde is dat een enorme steun om te begrijpen wat God met ons leven voor heeft: dat we lijken op zijn Zoon en Hem uitstralen naar onze omgeving.

Wim en Jolanda Kampjes