Jezus Christus

Jezus ChristusArtikel 2 En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here.

Ook een ‘los’ artikel van het apostolicum zie ik altijd in het perspectief van de drie-eenheid. Immers door Jezus Christus heb ik de Vader pas echt leren kennen. En: Jezus is mijn Redder dankzij de Vader. Hij is mijn Here dat betekent dat ik met een gerust hart Hem de leiding in mijn leven toevertrouw. Hij is ook mijn kompas. Ik probeer mij aan Hem te spiegelen op mijn weg door het leven. Zo is Hij voor mij de weg, de waarheid en het leven.

H.F. Jansma