Geleden voor onze vrijheid

Geleden voor onze vrijheid

Artikel 4 – Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel.

Wat een veelzeggend zinnetje. Jezus, heeft geleden, is gekruisigd, gestorven en begraven… en dat allemaal voor mij! Hij is helemaal in mijn plaats gaan staan. Hij heeft ondergaan wat mij te wachten stond: Hij heeft mijn schuld helemaal betaald door voor mij te lijden en te sterven aan het kruis.

In Johannes 3:16 staat waarom: ‘Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Door mijn geloof in Hem kan ik danken voor zijn lijden. Omdat dat voor mij genade betekent! Maar niet alleen voor mij, er is genoeg voor de hele wereld! God is niet zuinig! Hij is een God van overvloedige genade. 

Johannes 1 vers 16: ‘Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt’

Ik mag elke dag leven uit die genade.

Anneke Zuidema