Eeuwig gelukkig

Eeuwig gelukkigArtikel 6 – Opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader.

Jezus, is terug naar de Vader in de hemel gegaan.

Vanuit de hemel zorgt Hij voor ons en bidt Hij voor ons.

Ik struikel zo vaak, maar mag weten dat Hij mij vast houdt.

Door Zijn Woord en Geest is Hij altijd bij mij.

En ik mag weten dat Hij voor mij een plaats bereid in de hemel waar ik eeuwig mag wonen.

Daar ben ik heel dankbaar voor.

Enny Dijk