Christus komt terug

Christus komt terugArtikel 7 – Van daar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

In de vorige artikelen hebben we gezien wie God is en wie Jezus is. God gaf zijn eigen zoon om voor ons de straf op de zonde te dragen. Jezus betekend: Verlosser, Hij verlost ons van onze zonden. Hij heet ook Christus dat betekent: Gezalfde, Jezus kreeg van God het ambt om door Zijn offer ons het leven te geven en ons als Zijn onderdanen bij het leven te bewaren. Want Hij, die zelf God was, is mens geworden! Hij kocht ons met Zijn bloed.

Nu wij de blijde boodschap van de verlossing kennen, kunnen we niet meer leven zonder Hem. Omdat Hij ons bij het leven heeft willen bewaren mogen wij leven tot zijn eer, elke dag Hem loven en prijzen. En onze naaste liefhebben als ons zelf, wat is dat soms moeilijk. Maar wat zou het erg zijn als wij niet bereid zijn om Hem daarin te volgen. En alle tijd die we van Hem hebben gekregen zouden gebruiken voor onze eigen wereldse pleziertjes. Van Hem krijgen we de kracht om naar Zijn wil te leven omdat wij van Hem houden met heel ons hart.

Wij verwachten Hem terug, wanneer dat weten wij niet, het kan vandaag zijn maar het kan ook nog jaren duren. Maar dat Hij komt is zeker en dan zal Hij als Rechter optreden over alle mensen. Hij zal oordelen de levenden en de doden. Wij geloven dat wij door Zijn bloed verlost zijn van het oordeel over al onze zonden. Of wij nog hier op aarde zullen leven als Hij komt dat weten wij niet maar één ding weten wij zeker: Hij leeft en wij met Hem.

Geloof jij ook in Hem?

Christus komt terug!
Verwacht Hem, die zeker komt!

Gerrit en Jenny Zielman