Christus’ kerk

Christus kerkArtikel 9 – Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen.

De belangrijkste taak van de kerk is de zuiverheid van de prediking: dat daarin recht wordt gedaan aan het Woord van God. Deze prediking moet ondersteund worden door een zuivere bediening van doop en avondmaal.

Maar het valt niet mee om die zuiverheid te bewaren. Veel mensen zijn het vertrouwen in de kerk kwijt geraakt. Je hoeft maar naar de geschiedenis van de kerk te kijken en je begrijpt dat de kerk niet altijd een ‘mooie bruid’ van Christus is geweest. Ook nu is er vaak verdeeldheid in de kerk…

Omdat de kerk uit allerlei mensen bestaat die niet altijd liefde en geduld tonen, die vaak eigen belangen boven die van Gods woord plaatsen. Maar ook al is de kerk zwak in haar strijd tegen zonde, toch is ze te herkennen. En straalt de kerk door de kracht en de liefde van Christus!

Alja Dijk