Vergeving door het kruis

Vergeving door het kruisArtikel 10 – Vergeving van zonden

Ik geloof in de vergeving van zonden.

Dit geloofsbelijdenisartikel geeft een Christen de bevestiging in zijn geloof dat er vrede mag en kan zijn tussen de eeuwige, trouwe God en de mens die is ‘als het gras op het veld’ (Psalm 103). De mens is vaak een zo machteloos, kwetsbaar en gebrekkig schepsel.

Dit schrijvende in de veertigdagentijd voorafgaande aan Pasen, geeft het artikel ‘Ik geloof in de vergeving van zonden’ de juiste focus om je voor te bereiden op Goede Vrijdag en Pasen. Dan blijft het niet enkel bij het besef dat je tekort schiet; je mag bij de Mensenzoon pleiten voor gemoedsrust in je korte aardse bestaan, je lijkt immers veel op het groene gras dat een kort bestaansrecht heeft. Maar Goddank, een Christen heeft meer bestaansrecht van God gekregen dan gras! Zoals Hij de mens heeft bedoeld en geschapen: om eeuwig in vrede met God de Vader, de Zoon en Heilige Geest te leven en te heersen als Koning en onderkoning over de aarde en alles wat daarin en -op leeft.

Om dit te geloven is inderdaad geloofsmoed nodig. Deze Goede Boodschap gaat bij ons mensen er slecht in. Wij willen immers onze zaakjes zelf regelen. En het pretentieloze ‘ik geloof in de vergeving van de zonden’ staat daar haaks op. Is dat mogelijk de reden dat het geloof van een Christen iets geheimzinnigs heeft, iets dat niet te bevatten is? Alhoewel de mensheid pretendeert alles te bevatten, moet ieder mens toegeven dat wij niet alles snappen, ook al proberen wij de werkelijkheid in theoretische modellen weer te geven, het dekt nooit de hele lading, maar roept weer nieuwe vragen op. Het willen vinden van antwoorden op alles of je vastklampen aan alleen menselijke bedenksels kan een gevangenschap worden! Maar de hemelse Bijbelse inhoud laat, o.a. door vergeving van zonden te verkondigen, een Christenmens in de (christelijke) vrijheid staan.

Eer aan God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en altijd zal zijn. Amen.

Christian Drost