Geef uw e-mailadres door en mis niets meer.

Ontvangt u het kerkblad nog niet via de mail? Dan kan het zijn dat uw e-mailadres niet bij ons bekend is. Bij deze willen wij u vragen om uw e-mailadres door te geven door een mail te sturen naar website@dalfsenwest.nl zodat wij uw e-mailadres kunnen toevoegen aan onze mailinglijst.

LET OP!  Wilt u in uw mail vermelden wat in welke wijk u zit en uw huisadres? Dit geldt alleen voor mensen die lid zijn van de gemeente GKv Dalfsen West, andere adressen worden niet geaccepteerd.

Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om het kerkblad te sturen, het komende jaarverslag en eventuele nieuwsbrieven, mocht dat aan de orde zijn. Uw adres wordt niet doorgegeven aan derden, uw adres wordt niet gebruikt voor reclame- of andere doeleinden.