Extra Corona maatregelen

Nu i.v.m. het opleven van het coronavirus de overheidsmaatregelen zijn aangescherpt hebben wij helaas moeten besluiten tot enkele aanpassingen in de zondagse diensten:

* De morgendienst zullen we niet meer kunnen houden in de vorm zoals we die de laatste weken kenden, het max. aantal bezoekers is nu bepaald op 30 personen, excl. de ‘uitvoerenden’. Dat maakt dat we zondag 11 oktober een livedienst beleggen met max. 30 personen, excl. de ‘uitvoerenden’.
* Vanaf zondag 18 oktober zullen wij geen live diensten meer beleggen maar weer overgaan op diensten zonder publiek. Het streven is om aan de uitvoering van deze diensten meer aandacht te besteden zodat deze door de kerkleden die thuis voor TV of beeldscherm zitten als meer waardevol worden ervaren.
* Ook de VierDeDienst zal vanaf zondag 18 oktober als dienst zonder publiek gehouden worden. Over de uitvoering van deze dienst wordt nog door de Stuurgroep nagedacht.
* De morgendienst zal om 10.00 uur te volgen zijn via Kerkdienst gemist, Kerkomroep en het GKv-NGK Dalfsen YouTube kanaal. De VierDeDienst zal om 19.00 uur via dezelfde kanalen te volgen zijn.
* De extra overheidsmaatregelen blijven van kracht zolang de overheid dat van ons vraagt. Indien er meer mogelijkheden beschikbaar komen zullen wij een nieuwe beoordeling maken en u daarover informeren.

Het Bestuursmoderamen