Einde synodewerk in zicht

Tussen 31 okt. en 14 nov. is er door de synode/landelijke vergadering in clusters vier keer digitaal vergaderd. Talloze deputaten/commissierapporten passeerden de revue, deputaten en gasten konden de vergadering toespreken en over tal van zaken zijn principebesluiten genomen. Deze besluiten zullen in een voltallige vergadering op 28 november a.s. als hamerstuk passeren, tenzij er aanleiding is om ze plenair nogmaals aan de orde te stellen. Wat daarna nog rest is het proces van hereniging met de NGK, met als belangrijkste bespreekpunt de nieuwe kerkorde. Daar verwacht de synode tot februari/maart 2021 voor nodig te hebben.

Alles over de synode/lv, inclusief verslagen van de digitale clustervergaderingen, vindt u hier