Durfte – Catechese met lef!

‘Onder Gods zegen zullen je nazaten en telgen ontkiemen tussen het gras, uitbotten als wilgen langs het water. En ze zullen in woord en daad getuigen: “Ik ben van de Heer” (Jesaja 44: 3-5)

Deze tekst uit Jesaja 44 is de basis van de catechesevorm Durfte die de jongeren vanaf 16 jaar in NGK en GKv Dalfsen aangeboden krijgen na de zomervakantie, in het nieuwe kerkelijk seizoen. Want we geloven dat jonge mensen een bijdrage kunnen en mogen leveren aan het Koninkrijk van God. We bieden met Durfte een vorm van jeugdwerk waarin we drie onderdelen van geloven stimuleren:
1. Geloofsopbouw/geestelijke groei
2. Talentontwikkeling/inspelen op interesse
3. Inzet van je talenten in kerk of Koninkrijk

“Uitgangspunt is deze tekst waar God zegt dat Hij jongeren wil zegenen. Het gevolg van die zegen is dat ze ‘zullen ontkiemen tussen het gras, uitbotten als wilgen langs het water’ en vervolgens dat ze zichtbaar het geloof zullen gaan belijden en uiten. En wij geloven ook dat dit de volgorde is die werkt bij tieners”, zegt Thijs Warnaar. Hij is samen met Leonie Kunnen vanuit Zwolle naar Het Kruispunt gekomen om ons uitleg te geven over Durfte. “Met Durfte bieden we jongeren een plek aan waar ze op basis van interesse hun talent kunnen ontwikkelen en vervolgens in de praktijk kunnen brengen. Want we vinden het prima dat een jongere met een collectezak loopt maar als ze mogen beslissen waar het bedrag naar toe gaat en het ook nog zelf mogen wegbrengen… dan wordt het voor de meeste van ons nogal lastig. Toch is dat waar Durfte op inzet: serieuze oefenplekken. Het inzetten van talenten mag gebeuren op een plek die er toe doet. Jongeren hebben een passie en enthousiasme die wij soms zijn kwijtgeraakt en wat is het dan mooi om samen het Koninkrijk van God te ‘faciliteren’.” Leonie vult aan dat in de kerk van Zwolle verschillende Durfte-groepen zijn ontstaan die al een aantal jaren met succes draaien. “Er wordt elke avond tijd genomen voor Bijbelstudie en geloofsopbouw. Iedere groep is vrij om te zoeken naar materiaal dat past bij de groep of bij de gekozen interesse. Durfte koken wordt bijvoorbeeld gecombineerd met Bijbelse gerechten en bij Durfte sporten gaan geloven en je talenten inzetten samen op. Zo is er Durfte reizen naar Oekraïne of Afrika of Durfte organiseren waarvan uit de Kerstnachtdiensten Noorderkerk zijn uitgedacht, uitgewerkt én vormgegeven door diverse Durfte groepen.” En Thijs schetst hoe de Dankdagdienst nieuw leven kreeg ingeblazen doordat de gekweekte producten van Durfte Boeren werden gebruikt voor een Dankdagmaaltijd.

We mochten op donderdagavond 29 april met zo’n 25 aanwezigen deze enthousiaste verhalen horen over Durfte. Ook werden we gewezen op valkuilen en kregen wij advies en antwoorden op vragen. Maar stuurgroep JONG en betrokkenen gaan ervoor! Wij durven het wel aan met Durfte en hopen op jullie steun want: we hebben gepassioneerde leiders nodig en bijvoorbeeld coördinatoren voor de werkgroep Durfte. Daarover later meer, al mogen jullie ons natuurlijk ook meteen laten weten dat je enthousiast bent en mee wilt werken. Maar eerst zijn de jongeren van de nu 4e, 5e en 6e jaars Bijbelkringen uitgenodigd voor zondagmiddag 9 mei om 14.00 uur in Het Kruispunt. Door een enquête onder deze jongeren werd al duidelijk dat koken/bakken, sporten zoals mountainbiken en voetballen maar ook ‘iets doen voor een ander’ hoog scoort. Maar we willen hen natuurlijk zelf hierover horen en uitleggen waaruit ze kunnen kiezen. Ook Tijd voor God (voorheen de belijdenisgroep), 18+ kring en Bonfire zijn aanwezig om te vertellen wat zij doen. Wordt vervolgd…

Stuurgroep JONG – Annelies de Lange, Bertrik Tempelman, Henry Volkerink, Arnold Beltman, Jens Reedijk, Jolanda Volkerink en Mariska Kloppenburg.