Bijeenkomst ‘Verzoening – maar hoe en wat?’

Iedereen is van harte welkom op de gezamenlijke bijeenkomst van de mannenverenigingen Gideon A en C, op maandag 4 februari 2019.

Dr. Dolf te Velde van de Theologische Universiteit te Kampen zal een lezing verzorgen over het onderwerp: Verzoening – maar hoe en wat?

Volgens de Heidelbergse Catechismus is Jezus Christus als Middelaar gekomen om in onze plaats de straf voor onze zonden te dragen en onze schuld bij God te voldoen. Deze uitleg van wat ‘verzoening’ inhoudt, blijft veel vragen oproepen. In zijn recente boek “Het vergeten evangelie” pleit Reinier Sonneveld voor een andere insteek: Jezus is onze Verzoener doordat Hij de machten van het kwaad heeft overwonnen en ons daarvan bevrijdt. Hoe passen de verschillende gegevens uit het Nieuwe (en Oude) Testament rond de kruisdood van Jezus in deze verschillende ‘modellen’? Moeten we kiezen, of geeft de Bijbel aanleiding tot verschillende perspectieven die allemaal cirkelen rond het vrolijke geheim van onze verzoening met God?

De bijeenkomst zal worden gehouden in Het Kruispunt (Brethouwerstraat 19) te Dalfsen om 20.00 uur.