Bijbelclub/kinderkring thuis

Bij de NGK krijgen alle ouders elke week een mailtje toegestuurd met Bijbelclub thuis. In dit mailtje zit altijd een Bijbelverhaal, een lied en werkjes passend bij het thema. Het is meestal niet gekoppeld aan het thema van de dienst, omdat het materiaal gevolgd wordt van Bijbelbasic. (Dat materiaal wordt in de GKv ook gebruikt tijdens de kinderkringmomenten.) De opzet is dan ook, dat zodra we weer naar de kerk mogen, we met z’n allen door kunnen gaan met deze methode en er geen groot gat is.

We willen dit nu ook onder alle gezinnen van de GKv gaan verspreiden (wilt u dit niet ontvangen, dan graag een mailtje naar kek@dalfsen.gkv.nl). Valt u niet in de doelgroep maar wilt u het wel graag ontvangen (bv. voor kleinkinderen), mail dan naar bijbelclub@ngkdalfsen.nl en zet in de mail voor wie u het wilt ontvangen en de leeftijd, dan wordt daar rekening mee gehouden. Het mailadres wordt dan toegevoegd aan de verzendlijst.
Commissie Kind en Kerk (KEK)