Agenda

jul
21
zo
Pim Poortinga – Kampen
jul 21 @ 09:00 – 10:00

Votum en Groet
Zingen: GK06 148 Zie de zon

Wet
Weerklank 594 Ken je Gods gebod: woorden één tot tien

Gebed

Lezen: Matteus 25:14-30
Zingen: Psalm 1 (nieuwe psalmberijming, tekst staat onderaan)

Preek
Zingen: Opwekking 717 Stil, mijn ziel, wees stil

Gebed

Collecte
Zingen: GK06 149 Zie ik sterren aan de hemel staan

Zegen

ds G.Nederveen
jul 21 @ 19:00 – 20:00

ZINGEN VOORZANG LvK PSALM 65 : 1, 2 De stilte zingt U toe, o Here
STIL GEBED

GESPROKEN VOTUM en GROET + AMEN
ZINGEN LvK PSALM 24 : 1, 2, 5 … Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning

GEBED

LEZEN I: Openbaring 1 : 1 – 20 [NBV] Aan de zeven gemeenten
ZINGEN: LvK GEZANG 477 Geest van hierboven, leer ons geloven

LEZEN II: Openbaring 22 : 6 – 21 [NBV] Slot
VERKONDIGING thema: “Hij komt!”

muzikaal intermezzo
ZINGEN: OPWEKKING 60 Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel

DANKGEBED

COLLECTE 1. ZENDING 2. KERK
CREDO Geloofsbelijdenis (gesproken)

ZINGEN OPWEKKING 44 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft
ZEGEN

 ZINGEN LvK GEZANG 257 Halleluja, eeuwig dank en eer

jul
28
zo
Wildrik Oosterhof – Kampen
jul 28 @ 09:00 – 10:00
ds P. Poortinga – Zeewolde
jul 28 @ 19:00 – 20:00
aug
4
zo
ds J.W. van der Jagt
aug 4 @ 09:00 – 10:00
ds R. de Graaf – Rouveen
aug 4 @ 19:00 – 20:00
aug
11
zo
ds J.W. van der Jagt
aug 11 @ 09:00 – 10:00
ds R. Vellinga – Wapenveld
aug 11 @ 19:00 – 20:00
aug
18
zo
ds J.W. van der Jagt
aug 18 @ 09:00 – 10:00
ds R. de Graaf – Rouveen
aug 18 @ 19:00 – 20:00