Agenda

jan
20
zo
ds L.R.J. Kramer – Bergentheim
jan 20 @ 09:00 – 10:00

Welkom en mededelingen
Votum en Zegen

Zingen:  Opwekking 520: 1 (“Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart”)
                Psalm 63: 1 (“O God, mijn God, ik zoek uw hand”)
               Opwekking 520: 4 en 5 (“Wat baat mij rijkdom of eer van een mens”)

Gebed

Schriftlezing en tekst: Psalm 84
Zingen: Nieuwe Liedboek Psalm 84a (“Wat hou ik van uw huis”)

Kindermoment
Preek
Zingen: Psalm 42a (“Als een hert dat verlangt naar water”)

Wet
Zingen: Psalm 43: 3 en 4 (“O Here God, kom mij bevrijden”)

Gebed

Collecte
Zingen: Liedboek 459: 1, 2, 4, 7 en 8 (“Door de nacht van strijd en zorgen”)

Zegen

ds G.J. Klapwijk – Zwolle-Berkum
jan 20 @ 15:30 – 16:30
Vier de Dienst – Geloven in de praktijk
jan 20 @ 19:00 – 20:00
jan
27
zo
prof. dr A.L.Th de Bruijne – Kampen
jan 27 @ 09:00 – 10:00
ds J.W. van der Jagt
jan 27 @ 15:30 – 16:30
Vier de Dienst – Vrije thema’s
jan 27 @ 19:00 – 20:00
feb
3
zo
ds A.W. Beute – Kampen-Zuid
feb 3 @ 10:45 – 11:45
ds J.W. van der Jagt
feb 3 @ 15:30 – 16:30
Vier de Dienst – Reis door de Bijbel
feb 3 @ 19:00 – 20:00
feb
10
zo
ds J.W. van der Jagt
feb 10 @ 11:00 – 12:30

Viering Heilig Avondmaal