Agenda

apr
21
zo
ds J.W. van der Jagt
apr 21 @ 10:45 – 11:45

Pasen


Votum & groet
Zingen: Gez. 95 (GKB06 – Daar juicht een toon)
Gebed

Zingen: Koor: Lied van de opstanding
Zingen: Gez. 92 (GKB06 – Nu triomfeert de Zoon van God)

Schriftlezing: Matth. 28:1-10
Zingen: Gez. 206 (GKB17 – De Heer is waarlijk opgestaan)

Zingen: E&R 306 – lied van het feest
(kinderkring)

Preek: Matth. 28:9.10
Zingen: Gez 624 (NLB – Christus onze Heer verrees)

Wet
Zingen: Gez. 211 (GKB17 – Wij knielen voor uw zetel neer)

Gebed

Collecte
Zingen: Gez. 209 (GKB17 – u zij de glorie)
Zegen

ds G.J.Klapwijk – Zwolle-Berkum
apr 21 @ 15:30 – 16:30

Welkom

Votum en zegengroet

Zingen: Gk114:2,3 (Groot is ‘t heil dat Jezus geeft)

Gebed

Lezen: Lucas 24:13-35
Zingen: Gk125:1,3,4 (Alles in allen zult Gij voor ons zijn)
Verkondiging
Amenlied: Psalm 63:1,2,3 (O God, mijn God, ik zoek uw hand)

AGB en dan zingen Opwekking 354 (Glorie aan God)

Gebed

Collecte

Slotzang: Psalm 95:2,3 (de Heer is groot, een God vol kracht)

Zegen

Vier de Dienst – Geloven in de praktijk
apr 21 @ 19:00 – 20:00
apr
28
zo
Jeroen Bakker – Kampen
apr 28 @ 10:45 – 11:45
ds J.R. Douma – Zwolle
apr 28 @ 15:30 – 16:30
Vier de Dienst – Vrije thema’s
apr 28 @ 19:00 – 20:00
mei
5
zo
ds A.M. de Hullu – Ommen
mei 5 @ 09:00 – 10:00
ds R. Venderbos – NGK Kampen
mei 5 @ 15:30 – 16:30
Vier de Dienst – Reis door de Bijbel
mei 5 @ 19:00 – 20:00
mei
12
zo
ds J.W. van der Jagt
mei 12 @ 09:00 – 10:00