Agenda

sep
22
zo
ds J.W. van der Jagt
sep 22 @ 10:45 – 11:45

Votum & groet
Zingen: Ps. 105:1.2 (GKB17)
Gebed

Zingen: Opw. 595 (Voor U wil ik mij buigen)

Openbare geloofsbelijdenis
Zingen: Gez. 261 (GKB17 – De Heer zegene U)
Gebed
Zingen: NLB 913:1.2.3 (Wat de toekomst)

Schriftlezing: Psalm 116
Zingen: Opw. 733 Tienduizend redenen
kinderkring

Preek: Ps. 116:1.2
Zingen: Ps. 116:1.3.7

Wet
Zingen: Ps. 86:4.5

Gebed

Collecte
Zingen: Opw. 407 (hoe groot zijt gij)

Zegen

ds J. van de Wetering – Tuk
sep 22 @ 15:30 – 16:30

Voorzang: liedboek (2013) 1010 : 1 en 2

Votum en zegengroet
Psalm 145 : 3,5 (kerkboek 2017)

Gebed
Lezen: Jona 1 : 1 – 7 en
            Jona 3 : 10 – 4 : 4
zingen: kerkboekpsalm 35 : 1,11,13

Tekst: Jona 1 : 1 – 3
Preek
Amenlied: kerkboekpsalm 36 : 2,3

Apostolische geloofsbelijdenis
liedboek (2013) 755 : 1 en 2

Gebed
Kollekte
Slotzang: liedboek (2013) 412 : 6

Zegen

SingIn
sep 22 @ 19:00 – 20:00
sep
29
zo
drs. Philip Troost – Zwolle
sep 29 @ 10:45 – 11:45

Welkom
Stil moment

Votum + Groet
Lied NLB 885 Groot is uw trouw o Heer

Gebed

Schriftlezing Gen.3:1-13 +20-21
Lied LB 395:1.2.3.4 O Heer, verberg U niet voor mij.

Preek Gen.3:9
Amenlied 599 Nog voordat je bestond

Wet Kol.3:12-17
Lied NLB 973:1.2.3.4

Gebed

Collecte
Slotlied Ps.122:1.2.3

Zegen

ds G.J. Klapwijk – Zwolle-Berkum
sep 29 @ 15:30 – 16:30

Welkom

Votum en zegengroet

Zingen: Gk164 in canon (Jezus vol liefde)

Gebed

Intro op het thema ‘Als de HERE je roept’
Lezen: Marcus 1:16-20
Zingen: Psalm 40:3,4 (Het is geen offervuur wat U behaagt)
Tekst: Exodus 4:1-17 en 24-31
Zingen: Psalm 34:3,8 (des HEREN Engel schaart)
Verkondiging
Amenlied: Opwekking 689 (Spreek o Heer, door uw heilig woord)

AGB en dan Gk107:1A, 2V, 3M,4A (Ere zij aan God de Vader)

Gebed

Collecte

Slotzang: Gk109:4 (Aanbidt de Vader in het Woord)

Zegen

Vier de Dienst – God ziet je echt
sep 29 @ 19:00 – 20:00

Zingen: Opwekking 635 – Wij zijn bij elkaar om u te eren
Zingen: Schrijvers voor gerechtigheid – Met open armen

Welkom
Thema inleiding

Zingen: The Psalm Project – Heer die mij ziet zoals ik ben
Lezen: 1 Samuel 16:7

Preek
Zingen: Opwekking 502 – Jezus ik wil heel dicht bij u komen

Gebed

Zingen: Opwekking 693 – Vaste Grond
Collecte : Opwekking 734 – Adem om van u te zingen

~egen
Zingen: Opwekking 387- Groot en machtig is hij

okt
4
vr
Collectemunten GKv verkoop
okt 4 @ 19:00 – 19:45
Honingverkoop voor Göncruszka
okt 4 @ 19:00 – 19:45
Oud papier en oud ijzer
okt 4 @ 19:00 – 20:00

Inleveren bij Het Kruispunt 19.00-20.00
Voor grote partijen oude metalen kun je bellen met Henk Braakman: 06-29101722

okt
5
za
Oud papier en oud ijzer
okt 5 @ 10:00 – 12:00

Inleveren bij Het Kruispunt 10.00-12.00
Voor grote partijen oude metalen kun je bellen met Henk Braakman: 06-29101722