Leerhuis

Sinds 2016 bestaat het Leerhuis, een gezamenlijk initiatief van de NGK Dalfsen en GKv Dalfsen-Oost en Dalfsen-West.
Deelname is open voor alle leden van deze gemeentes en daar buiten en er zijn geen kosten aan verbonden.
De cursussen worden grotendeels verzorgd door eigen mensen.

Hoe kan ik deelnemen?
Heel eenvoudig: je geeft je op voor de cursus die je interesse heeft. Dat kun je doen door een mail te sturen naar: leerhuisdalfsen@gmail.com
Alle cursussen zijn los te volgen.

Cursus Leerhuis Dalfsen najaar 2018

Is de Bijbel een gemakkelijk of moeilijk boek?
Hoe kan het toch dat de een voor en de ander tegen een onderwerp is, terwijl beiden zicht beroepen op de Bijbel?
Benieuwd? Kom naar Leerhuis Dalfsen!
Voor de derde keer wordt dit onderwerp in Leerhuis Dalfsen aangeboden.
De eerste twee keer hebben ds. Maarten van Loon en Jan Bollemaat dit verzorgd en nu zal Jan Bollemaat het verzorgen.
Inhoudelijk is deze cursus gelijk aan de vorige keren.

Uitgangspunt: de Bijbel is Gods Woord

Wat kun je verwachten?  Avonden met informatie en interactie, je wordt aan het werk en denken gezet!

Doelen:

  • Meer inzicht hoe de Bijbel in elkaar zit
  • Handvatten om de Bijbel te lezen en toe te passen

Opzet:

Twee algemene avonden –  en één avond gaan we de opgedane kennis toepassen op een specifiek onderwerp:  ‘man/vrouw in de kerk’
NB: het is niet de bedoeling om de juiste zienswijze aan te reiken.

Data en locatie:

De cursusavonden zijn 20 sept.; 4 okt. en 18 okt. in ‘Het Kruispunt’
20 september – 20.00 uur in het Kruispunt- Leerhuis Dalfsen deel 1 cursus ‘Hoe lees je de Bijbel?’ door Jan Bollemaat
4 oktober – 20.00 uur in het Kruispunt- Leerhuis Dalfsen deel 2 cursus ‘Hoe lees je de Bijbel?’ door Jan Bollemaat
18 oktober – 20.00 uur in het Kruispunt- Leerhuis Dalfsen deel 3 cursus ‘Hoe lees je de Bijbel?’ door Jan Bollemaat

Opgave:

Via leerhuisdalfsen@gmail.com  

Van harte welkom!

Trienke Drost
T.0529-851469
Simone van der Lugt
T.0529-852017
Renate Mol                          
Liesbeth van Pijkeren
T.0529-851164