Met liefde voor God en je hobby

Vriendschap, sport, gezelligheid maar ook ‘iets doen voor een ander’ rolden uit de enquête onder jongeren. Deze enquête werd in maart 2021 gehouden onder de jongens en meiden van de laatste drie jaargangen Bijbelkringen. Zij gaven aan dat o.a. online diensten en Bijbelkring belangrijk zijn voor het geloof en net als school en een baantje aandacht vragen, maar waar ze echt warm voor lopen is toch het sociale; de contacten en ontmoetingen. En wat is het dan goed dat dit ook binnen kerkmuren te combineren is!

Met liefde voor God en je hobby”, zei Annelies de Lange. Als voorzitster van stuurgroep JONG verwelkomde zij op 9 mei 2021 zo’n 30 jongeren in Het Kruispunt en vertelde zij hen over het nieuwe initiatief ‘Durfte’. Aansluitend aan de informatieavond over Durfte op 29 april waarbij o.a. moderamen, mentoren en commissieleden door JONG werden uitgenodigd, is nu aan deze jongeren verteld waaruit zij kunnen kiezen. Met in achtneming van de maatregelen kwamen zij in de kerk bij elkaar om te horen wat de mogelijkheden zijn: Na vier jaar Bijbelkringen kan gekozen worden voor Durfte geloven (dat lijkt op Bijbelkringen), Durfte sporten en voetbal of mountainbiken werden bijvoorbeeld genoemd, of Durfte koken/bakken en andere Durfte-vormen. Op achttienjarige leeftijd kan er ook gekozen worden voor Tijd voor God waar jongeren bij elkaar komen om over allerlei onderwerpen te praten waar ze vragen over hebben (dit werd eerder de belijdenisgroep genoemd maar belijdenis doen mag, hoeft niet). Of Kring 18+ waar je welkom bent zoals je bent, of je nu gelooft of vol twijfel zit. En als je besloten hebt er echt voor te willen gaan en een laagje dieper wilt, kun je naar Bonfire; een nieuw initiatief van onze gemeentewerkers Maarten en Laura.

Keuzemenu
Van deze 
informatiemiddag is een opname gemaakt. Deze opname is in onderdelen hieronder geplaatst zodat iedereen die belangstelling heeft en meer uitleg wil over dit keuzemenu voor jongeren, deze onderdelen kan bekijken. Ook de jongeren die nog geen keuze hebben gemaakt, kunnen zich hierdoor laten informeren. En natuurlijk staat stuurgroep JONG ook open voor vragen.

Via deze link kunnen de jongeren, die dat nog niet gedaan hebben, zich opgeven! Meer informatie over het initiatief Durfte is bij het vorig kerkblad verspreid en ook te vinden op de websites e/o facebookpagina’s en Insta van de drie kerken.

Oproep: Ben je nu als volwassene enthousiast om op welke manier dan ook mee te werken binnen het jeugdwerk in de kerk, bijvoorbeeld als mentor van de Bijbelkring, organisator van Durfte of als stuurgroeplid JONG of anders… laat het vooral weten!
Mail: jong@gkvdalfsen.nl

De opname van de informatiemiddag op 9 mei 2021 is verdeeld in de onderwerpen: 

Welkom en uitleg enquête

Durfte

Tijd met God

Kring 18+

Bonfire

Slot en keuzemenu/opgave