Belijdeniscatechisatie

Hoofddoel van de belijdeniscatechese is, dat elke catechisant alles aangereikt krijgt wat nodig is om te geloven en uit geloof te leven. Met ‘geloven’ wordt dan bedoeld: alles aanvaarden wat God in Zijn Woord geopenbaard heeft (vgl. HC antw. 22). Kern daarvan is het aanvaarden van Jezus Christus als Redder.
 

De belijdeniscatechisatie wordt gegeven door ds. J.W. van der Jagt.

Contact: Commissie JONG.