Bijbelkring

Verbonden zijn met Christus als de Bron waaruit je drinkt, lééft en uitdeelt!

Het is ons verlangen dat onze jongeren Christus leren kennen als Gods Zoon en één worden met Hem. Dat ze een relatie met Hem ontwikkelen, Hem gaan volgen en in hun leven de kracht van Gods Geest gaan ervaren.

Doelen
Het kerkelijk jeugdwerk kent vier doelen:
1. Gods Woord leren kennen (kennen)
2. Verbonden zijn met Christus (ervaren)
3. Ontvankelijk worden voor de Heilige Geest (groeien)
4. Werken in de kerk en in de wereld

Om te bevorderen en bewaken dat in het jeugdwerk aan elk van de vier doelen wordt gewerkt en dat de aandacht daarvoor in goede onderlinge balans is, wordt de methode Folow Me gebruikt door 1e, 2e, 3e en 4e jaars jongeren van Dafsen West en – Oost, die dit materiaal elke week behandelen.

Follow Me

Follow Me is een vorm van mentor-catechese voor 12- tot 16-jarigen. Geloofsthema’s die aansluiten bij de leefwereld van tieners vormen het gespreksonderwerp en worden vanuit bijbels perspectief besproken en doordacht. De onderlinge relatie tussen de tieners, en de relatie van de mentor met de tieners speelt daarbij een belangrijke rol (gesprek in groepjes). Elke les begint plenair met een introductiefilmpje (of een gast) en inleiding aan de hand van een powerpoint-presentatie. Daarna gaan de tieners uiteen in mentorgroepjes met een vaste mentor. De methode bestaat uit 4 jaargangen van elk 18 lessen. Het is ‘circulair’ in die zin dat de 18 hoofdonderwerpen elk jaar terugkomen, steeds met een andere invalshoek of onder een ander subthema. Lees meer op www.hgjb.nl

Voor de 5e en 6e jaars uit Dalfsen West en -Oost is er gekozen voor de Follow Me (Next) methode. Methodes met geactualiseerde thema’s die aansluiten bij de leefwereld van jongeren en met behulp van de nodige multimedia.

Contact: commissie JONG.