Vier de Dienst – Vrije thema’s

Welkom
Zingen: Opw. 685 Hosanna

Lezen: Lucas 24: 13 – 35
Zingen: Opw. 798 Houd vol

Preek
Zingen: Opw. 789 Lopen op het water

Gebed

Zingen: Opw. 737 Aan uw tafel
Collecte (tijdens collecte zingen we Psalm 150 Loof God, Loof zijn Naam)

Zegen

Zingen: Opw. 654 De vreugde van u is mijn kracht