Vier de Dienst – God ziet je echt

Zingen: Opwekking 635 – Wij zijn bij elkaar om u te eren
Zingen: Schrijvers voor gerechtigheid – Met open armen

Welkom
Thema inleiding

Zingen: The Psalm Project – Heer die mij ziet zoals ik ben
Lezen: 1 Samuel 16:7

Preek
Zingen: Opwekking 502 – Jezus ik wil heel dicht bij u komen

Gebed

Zingen: Opwekking 693 – Vaste Grond
Collecte : Opwekking 734 – Adem om van u te zingen

~egen
Zingen: Opwekking 387- Groot en machtig is hij