Vier de Dienst – Wie denk je wel dat je bent?

● zingen: opwekking 630 – Vader U bent goed

● opening en intro door gastheer
● zingen opwekking 464 – Wees stil

● gebed voor de preek

● preek Jacobus: 2-14-19; Jacobus 4: 1-6; Jacobus 4:7-10
● afsluitend gebed na de preek

● zingen:
– Hillsong: what a beautiful name
– opwekking 680 – mijn redder
– opwekking 719 – onbeschrijfelijk

● gemeentegebed door gastheer
● collecte en zingen: opwekking 796- leeuw en lam

● zegen

● slotlied: opw 407: O mijn Heer, hoe groot zijt Gij