ds J.W. van der Jagt

Votum & groet
Zingen: Psalm 92:1.2

Wet
Zingen: Psalm 92:3.7.8

Gebed

Lezen: Mattheus 11:25-30
Zingen: Psalm 108:1.2

Preek: Mattheus 11:28-30
Zingen: NLB 939 (Op U alleen mijn licht)

Gebed

Collecte
Zingen: Opwekking 746 (Zo zegent Hij jou)

Zegen