ds Gerard Nederveen (NGK)

Welkom! Mededelingen door ouderling van dienst
Voorzang: NLB 868 : 1, 2, 5 Lof zij de Heer, de almachtige Koning

Stil gebed – Votum en Groet
Zingen: GKB Palm 100 Juich, alle volken, prijs de Heer!

Gebed

Intro op thema “LOF-PSALMEN”
Bijbellezing Psalm 100 (vertaling NBV)
Kindermoment: “ZINGEN MAAKT BLIJ!”
Zingen: Evangelische Lied 478 Zing, zing, zingen maakt blij

Verkondiging: Juich, alle volken, prijs de HEER!
Instrumentaal intermezzo (als bezinning en/of preludium op volgende lied:
Zingen: Psalm 100 uit De Nieuwe Psalmberijming

Gebed

Collecte
Leefregel
Zingen: GKB Psalm 146 : 1, 3, 8 Ik wil zingen al mijn dagen

Zegen
Zingen: GKB 182e AMEN, AMEN, AMEN