ds J.W. van der Jagt

Votum & groet
Zingen: Ps. 105:1.2 (GKB17)
Gebed

Zingen: Opw. 595 (Voor U wil ik mij buigen)

Openbare geloofsbelijdenis
Zingen: Gez. 261 (GKB17 – De Heer zegene U)
Gebed
Zingen: NLB 913:1.2.3 (Wat de toekomst)

Schriftlezing: Psalm 116
Zingen: Opw. 733 Tienduizend redenen
kinderkring

Preek: Ps. 116:1.2
Zingen: Ps. 116:1.3.7

Wet
Zingen: Ps. 86:4.5

Gebed

Collecte
Zingen: Opw. 407 (hoe groot zijt gij)

Zegen