ds J. van de Wetering – Tuk

Voorzang: liedboek (2013) 1010 : 1 en 2

Votum en zegengroet
Psalm 145 : 3,5 (kerkboek 2017)

Gebed
Lezen: Jona 1 : 1 – 7 en
            Jona 3 : 10 – 4 : 4
zingen: kerkboekpsalm 35 : 1,11,13

Tekst: Jona 1 : 1 – 3
Preek
Amenlied: kerkboekpsalm 36 : 2,3

Apostolische geloofsbelijdenis
liedboek (2013) 755 : 1 en 2

Gebed
Kollekte
Slotzang: liedboek (2013) 412 : 6

Zegen