ds J.J. Drijfhout – Hattem

Votum en zegengroet
Zingen: LB 317 Grote God Gij hebt het zwijgen (melodie ps 38)

Gebed

Schriftlezing 1 Samuel 3
Zingen: LB 944 O Heer verberg U niet voor mij (melodie ps 132)

Tekst 1 Samuel 3:10
Verkondiging
Zingen: Opw 689 Spreek o Heer, door uw heilig Woord

Apostolische Geloofsbelijdenis (voorgelezen)
Zingen: Ps 104:8,9

Voorbede en dank

Collecte
Zingen: Ps 119:3,5,7

Zegen